Sala.online.lt

217.147.40.110

217.147.40.110 is an IP address of a rack-mount server for several websites, default sala.online.lt.

The main purpose of this computer is serving of Lithuania Online — the guide to Lithuanian online services with an index of Lithuanian websites, and with archived news reports since 1996. Sala.online.lt also acts as an MX daemon serving email on 217.147.40.110 for users@online.lt, accounts@on.lt, and some other domains. Most of WWW assets here are in Lithuanian language only.

Online.lt
www.online.lt

Leidiniai

Lietuvių kalba šis serveris nuolat aptarnauja kelias WWW leidyklas:

  • www.on.lt — tiesioginių paslaugų internetu žinynas ir lietuviškų WWW buveinių registras „Lietuva internete“;
  • on.lt - dalykinių žinių leidykla savišvietos talkai „Sava Lietuva“;
  • az.on.lt — kilmės ir raidos žinynas kalbotyros talkai „Ljęgzů“.

Dabar išjungti, neišbaigti WWW leidiniai:

  • www.auditas.lt — saityno standartų tarybos buveinė su nešališkos patikros žiniomis, veiksnumo išbandymo staklėmis ir viešais tinkamumo įvertinimo rodikliais.
  • www.kaluva.lt — meninės kalvystės sąjūdžio pradininko, tautodailininko juvelyro šv. a. Vytauto Jaručio skulptūros, kryžių, paminklų, kalviškų paveikslų, puošalų ir visos tautos meistriškumo paroda pasaulio kalvių kalvio svetainėje.
  • kupolė.lt — tautinės giesmės, amatai, papročiai ir vaikų ugdymas. Folkloro ansamblių „Kupolė“ ir „Serbentėlė“ svetainės, leidiniai, dailės kūriniai, garso ir vaizdo įrašų ištraukos.
  • post.online.lt — WebUI sąsaja paštui pasitikrinti, sunkiasvorio brukalo bomboms išminuoti, laiškui išsiųsti svetur arba sutrikus tiekėjo serveriui, negadinant rašybos ir „nešveplojant“.
  • samburis.patirtis.org — nusipelniusių tautos asmenybių, savo dalyko profesorių sambūris „Patirtis“.
Auditas.lt Kaluva.lt Reguo.lt

Technologijos

Free BSD Hiawatha webserver Textpattern CMS
Serverio tvarkytojas — Vladas Palubinskas